Hakkımızda

Projenin Amacı?

Dünyada pek çok bölgede ve ülkemizde, kültür bitkilerin üretiminde verimi düşüren faktörlerden biri topraktaki tuzluluktur. TÜBİTAK 1003 çağrılı projemizde tuz stresine tolerans taşıyan genlerin İç Anadolu bölgesinde önem arzeden buğday genotiplerine moleküler ve klasik ıslah yoluyla aktarılması ve tuz stresine dayanıklı buğday genotiplerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kültür bitkilerinin üretiminde verimi olumsuz etkileyen diğer bir problem ise bor toksisitesidir. Ülkemiz orijinli buğday genotiplerinden B toksisitesine tolerans gösteren ekmeklik buğday genotipine de tuz tolerans geninin aktarılması projemizin diğer hedefidir. Moleküler ve klasik ıslah çalışmalarının yanında fizyoloji çalışmaları, element analizi ve besinsel içerik analizleri tuz stresine tolerans gösteren buğday genotiplerinin geliştirmede projenin hedefine ulaşmada yardımcı olacaktır. Projemizde yer alan ve her biri Türkiye’de alanında uzman olan araştırmacılarımızın bilimsel bakış açısı tuz stresine toleranslı buğday genotiplerinin geliştirilmesinde umut vermektedir.

Araştırma Özetleri

Tümünü Göster

Proje Koordinatörü

Erdoğan Eşref HAKKI

Proje Koordinatörü

1. Alt Proje

Erdoğan Eşref HAKKI

Proje Yürütücüsü

Ahmet TAMKOÇ

Proje Danışmanı

Mahinur S. AKKAYA

Araştırmacı

Necdet AKGÜN

Araştırmacı

Hasan CAN

Doktora Öğrencisi

Fatma AKIN

Yüksek Lisans Öğrencisi

Noyan Eken

Yüksek Lisans Öğrencisi

Kamer Gülcan

Yüksek Lisans Öğrencisi

Hatice Suslu

Yüksek Lisans Öğrencisi

Makbule Rumeysa Omay

Yüksek Lisans Öğrencisi

2. Alt Proje

Nermin BİLGİÇLİ

Proje Yürütücüsü

Sait GEZGİN

Araştırmacı

Mehmet HAMURCU

Araştırmacı

Selman TÜRKER

Araştırmacı

Seyit Ali KAYIŞ

Araştırmacı